22.12.1989 Programmawet: Tewerkstelling en arbeid, Wijz. KB nr. 230 van 21.12.1983 betr. de stage en de inschakeling van jongeren in het arbeidsproces - art. 141 tot en met 145

ondertekenaar
MARTENS Wilfried - Premier Min.,
et al.
inforumnummer
21992
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren