27.05.1975 Wet tot aanpassing van de Franse tekst van de gemeentewet en de provinciewet aan het vigerende recht en tot invoering van de Nederlandse tekst van de gemeentewet, de provinciewet en de wet 01.07.1860 wijz. provinciewet en gemeentewet wat de eed betreft [ Gemeentewet ] [ Provinciewet ]

ondertekenaar
MICHEL Joseph - Min. van Binnenlandse Zaken,
VANDERPOORTEN Herman - Min. van Justitie,
inforumnummer
22171
essentie
...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren