09.03.2007 KB nr. 55 met betrekking tot de regeling voor belastingplichtigen die een BTW-eenheid vormen

ondertekenaar
DUPONT Christian - Min. van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen,
VAN DEN BOSSCHE Freya - Vice-Eerste Min. en Min. van Begroting en Consumentenzaken,
inforumnummer
225016
essentie
Het stelsel van de BTW-eenheid, laat toe dat personen die in juridisch opzicht onafhankelijk zijn maar op financieel, economisch en organisatorisch gebied nauw met elkaar zijn verbonden, als één BTW-belastingplichtige beschouwd worden. Bij dit besluit w ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren