23.11.2007 Dec. houdende invoering van een bijzonder vast recht voor minnelijke ontbinding of vernietiging van koopovereenkomsten

ondertekenaar
VAN MECHELEN Dirk - Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
inforumnummer
225138
essentie
Wanneer partijen besluiten de initiële verkoopsovereenkomst minnelijk te ontbinden of te vernietigen nog voor de evenredige registratierechten betaald werden, is de initiële verkoop slechts aan een vast registratierecht van 10 EUR onderworpen, op voorwa ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren