13.12.2007 Ordonnantie wijz. wet 20.07.1971 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging met het oog op een waardige behandeling van het stoffelijk overschot van levenloos geboren foetussen

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Aménagement du Territoire, des Monuments et Sites, de la Rénovation urbaine, du Logement, de la Propreté publique et de la Coopération au Développement,
et al.
inforumnummer
225251
essentie

Deze wet verplicht alle gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de begraving van levenloos geboren foetussen op de gemeentelijke begraafplaats een apart perceel in te richten waar deze waardig kunnen begraven worden (kindergraf). Levenloo ...

type document
Ordonnantie
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren