23.11.2007 BVR betr. de minimumveiligheidseisen, de wijze van goedkeuring van het ontwerp, de veiligheidsdocumentatie, de ingebruikstelling, de wijzigingen en periodieke oefeningen met betrekking tot de tunnels in het trans-Europese wegennet

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
PEETERS Kris - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
inforumnummer
225305
essentie
Naar aanleiding van enkele rampen in tunnels heeft de Europese Unie een 'tunnelrichtlijn' opgesteld. Deze richtlijn legt verplichtingen op voor de infrastructuur (aantal rijstroken, vluchtroutes, nooduitgangen, ventilatie...), het beheer (veiligheid bij t ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren