20.12.2007 KB wijz. KB 28.09.1984 tot uitvoering van de wet 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

ondertekenaar
DUPONT Christian - Min. van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen,
inforumnummer
225521
essentie
Dit besluit wijzigt sommige termen die gebruikt werden door het KB 28.09.1984 en die niet meer van toepassing zijn. Zo wijzigt het bijvoorbeeld de woorden 'de Dienst van Algemeen Bestuur' in 'de Federale Overheidsdienst Personeel en Organisatie' en 'het M ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren