20.12.2007 KB wijz. KB 20.11.2001 betr. de basisopleidingen van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten en houdende diverse overgangsbepalingen

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie,
inforumnummer
225527
essentie
Dit besluit herschrijft de regelgeving betreffende de basisopleidingen van de personeelsleden van het operationeel kader van de politiediensten. De finaliteit van de basisopleiding bestaat erin de aspirant deprofessionele basiscompetenties bij te brengen ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren