11.01.2008 BVR wijz. BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning en het BVR 07.12.2007 wijz. BVR 06.02.1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betr. de milieuvergunning en het BVR 01.06.1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
inforumnummer
225532
essentie
Met de toepassing van het Vlaams Toewijzingsplan CO2-emissierechten 2008-2012 maken deze wijzigingen de opstart van de CO2-emissiehandel in het Vlaamse Gewest mogelijk vanaf 01.01.2008. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren