14.12.2007 BVR betr. de procedure in beroep na een evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende' en betr. de werking van het college van beroep

ondertekenaar
VANDENBROUCKE Frank - Vlaams Min. van Werk, Onderwijs en Vorming,
inforumnummer
225562
essentie
Vanaf 01.01.2008 wordt in het secundair onderwijs, in het volwassenenonderwijs en in de Centra voor Leerlingenbegeleiding gewerkt met evaluaties. Het college van beroep is ook vanaf die datum actief. Een evaluatie met eindconclusie 'onvoldoende' is immers ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren