03.07.1990 KB waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de C.A.O. van 14.11.1989, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen, tot toekenning van een eindejaarstoelage.

ondertekenaar
VAN DEN BRANDE Luc - Min. van Tewerkstelling en Arbeid,
inforumnummer
2256
essentie
...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren