20.12.2007 KB wijz. KB 28.09.1984 tot uitvoering van de wet 19.12.1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel

ondertekenaar
DUPONT Christian - Min. van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie en Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen,
inforumnummer
225700
essentie
Dit besluit brengt geen ingrijpende wijzigingen in het vakbondstatuut aan. Het past enkel de geldende bepalingen aan aan de evolutie van de overheidsdiensten. Die slaat vooral op de oprichting, de omvorming en de afschaffing van federale, gemeenschaps-, g ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren