20.12.2007 KB betr. de rechtspositie van de personeelsleden van de voormalige luchtvaartpolitie overgeplaatst naar de voormalige rijkswacht

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
225793
essentie
Dit besluit legt een nieuwe reglementaire basis vast om, met terugwerkende kracht, de overplaatsing van sommige personeelsleden van de voormalige luchtvaartpolitie naar de voormalige rijkswacht te bewerkstelligen. Dit was noodzakelijk ten gevolge van vers ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren