21.12.2007 Dec. wijz. art. 2, 17°, van de decreten betr. de radio-omroep en de televisie, gecoördineerd op 04.03.2005

ondertekenaar
BOURGEOIS Geert - Vlaams Min. van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme,
inforumnummer
225804
essentie
Dit decreet brengt twee wijzigingen aan aan het begrip 'boodschappen van algemeen nut'. Deze wijziging zorgt ervoor dat commerciële boodschappen, gericht op de promotie van individuele producten of diensten (en niet op het beleid van de humanitaire of so ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren