21.12.2007 BBHR tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen

ondertekenaar
HUYTEBROECK Evelyne - Min. belast met Leefmilieu, Energie en Waterbeleid van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
225845
essentie
Dit besluit bepaalt de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen. Het legt voornamelijk de eisen vast voor nieuwe gebouwen en voor eenvoudige en zware renovaties. ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren