14.02.2008 BBHR wijz. BBHR 23.03.1995, 20.07.1995, 15.02.1996, 07.11.1996, 21.01.1999, 28.02.2002 en 30.06.2005 waarbij de ambtenaren aangesteld werden voor de uitoefening van de gewestelijke bevoegdheden inzake fiscaliteit

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Stadsvernieuwing, Huisvesting, Openbare Netheid en Ontwikkelingssamenwerking,
et al.
inforumnummer
226614
essentie
Dit besluit wijzigt onder meer art. 53 van het BBHR 07.11.1996 tot bepaling van de voorwaarden voor de toepassing van de heffing op de lozing van afvalwater en art. 3 van het BBHR 28.02.2002 betreffende de administratieve geldboetes inzake heffing op de l ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren