21.02.2008 BBHR wijz. BBHR 14.10.2004 tot bepaling van de delegaties van bevoegdheden aan de directeur-generaal en aan de adjunct-directeur-generaal van de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp

ondertekenaar
CEREXHE Benoît - Min. belast met Tewerkstelling, Economie, Wetenschappelijk Onderzoek en Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
226774
essentie
De delegaties van bevoegdheden die, overeenkomstig het BBHR 14.10.2004, gezamenlijk uitgeoefend worden door de directeur-generaal en de adjunct-directeur-generaal, worden uitgeoefend, indien één van voornoemde functies niet is ingevuld, door de directeu ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren