15.02.2008 BVR houdende nadere bepalingen aangaande de inventarisatie van gegevens in het kader van het decreet 22.12.2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen

ondertekenaar
CREVITS Hilde - Vlaams Min. van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
inforumnummer
226813
essentie
Dit besluit regelt een aantal essentiële elementen die van belang zijn opdat de Mestbank haar opgedragen taak kan uitvoeren inzake de inventarisatie van gegevens die essentieel zijn voor het in kaart brengen van de mestproblematiek en aldus als basis die ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren