15.02.2008 KB waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 19 en 20.06.2007 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebakend

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
226866
essentie
De overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 19 en 20.06.2007 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen heeft een uitzonderlijk karakter en wordt derhalve beschouwd als een algemene ramp. Dit besluit bepaalt de geografische uitgestrekthe ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren