04.03.2008 KB betr. de nadere bepalingen en de werking van de provinciale raadgevende comités van de zones

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
inforumnummer
227122
essentie
Art. 15, par. 1 en 2, van de wet 15.05.2007 betreffende de civiele veiligheid bepaalt de minimale samenstelling van de provinciaal en nationaal raadgevend comités van de zones, meer bepaald de vertegenwoordigers van de provinciale en gemeentelijke overhe ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren