22.02.2008 BVR wijz. BVR 05.05.2000 tot aanwijzing van de werken, handelingen of wijzigingen van algemeen belang en tot regeling van het vooroverleg met de Vlaamse bouwmeester

ondertekenaar
VAN MECHELEN Dirk - Vlaams Min. van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,
inforumnummer
227151
essentie
De zeer harde scheiding betreffende de aanwijzing van de werken, handelingen of wijzigingen van algemeen belang die in het verleden bestond tussen overheid en privé-sector vervaagt en verschuift. Activiteiten die traditioneel door de overheid werden uitg ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren