07.03.2008 Dec. houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Vlaamse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie inzake hulpverlening aan jongeren, gesloten te Brussel op 11.05.2007

ondertekenaar
VANACKERE Steven - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
227269
essentie
Om de uitvoering van de maatregelen die de jeugdrechter neemt om de gezondheid of de veiligheid van de jongere onmiddellijk veilig te stellen, wanneer de fysieke of psychische integriteit van de jongere ernstig wordt bedreigd, (overeenkomstig de ordonnant ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren