15.02.2008 BVR wijz. BVR 20.07.1994 houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap de kosten van bijstand door tolken voor doven en slechthorenden ten laste nemen

ondertekenaar
VANACKERE Steven - Vlaams Min. van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin,
inforumnummer
227292
essentie
In het kader van de bestuurlijke vernieuwing wordt de bevoegdheid voor tolkuren voor doven en slechthorenden met betrekking tot arbeidssituaties bij de VDAB gelegd. De tolkuren voor leefsituaties blijven de bevoegdheid van het Vlaams Agentschap voor Perso ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren