20.03.2008 MB wijz. art. 62 van het MB 26.11.1991 houdende de toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering

ondertekenaar
PIETTE Josly - Min. van Werk,
inforumnummer
227489
essentie
Op 01.01.2008 werd het bedrag van de wachtuitkeringen verhoogd. Hierdoor is een niet gewilde overschrijding van de inkomensgrens in hoofde van een kind met wachtuitkeringen, samenwonend met een alleenstaande ouder-gezinshoofd, tot stand gekomen. Het MB 26 ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren