23.05.2008 Dec. houdende bepalingen tot begeleiding van de aanpassing van de begroting 2008 - Lokaal Pact (art. 2)

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
227719
essentie
De Vlaamse Regering heeft in het kader van het Lokaal Pact met de Lokale Overheden beslist om a rato van 100 EUR per inwoner per gemeente over te gaan tot de overname van leningen aangegaan door gemeenten (eventueel OCMW's). ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren