08.06.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Financiën - Deposito en Consignatiekas (art. 12)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
227760
essentie
De afgifte ingevolge een deposito van een recepis die als rechtstitel geldt ten opzichte van de Deposito- en Consignatiekas (DCK) is niet langer aangepast in een tijd van dematerialisatie. De door de deponent te volgen procedure bij verlies van zijn recht ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren