08.06.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Financiën - Diverse bepalingen in verzekeringsaangelegenheden - Wijzigingen aan de wet 25.06.1992 op de landverzekeringsovereenkomst (art. 20-21)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
227814
essentie
Art. 68-8, par. 2, van de wet 25.06.1992 op de landverzekeringsovereenkomst, gedeeltelijk vernietigd bij arrest van het Grondwettelijk Hof nr. 2007/039 van 15.03.2007, wordt vervangen. Deze bepaling betreft de beperking van de vergoedingen die de verzeker ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren