08.06.2008 Programmawet - Sociale zaken - RSZ - Termijn voor het beroep van de werknemer tegen een beslissing van de RSZ (art. 32-34)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
227972
essentie
De werknemer die een beroep wil aantekenen tegen een beslissing van de RSZ heeft nu een termijn van drie maanden. De bedoeling van de maatregel is om de rechtsonzekerheid die nu bestaat uit de weg te ruimen. ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren