08.06.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Economie en Zelfstandigen - Intellectuele Eigendom - Wijzigingen van de wet 30.06.1994 betr. auteursrecht en de naburige rechten (art. 35-37)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
227986
essentie
Met het hoog op juridische coherentie, heeft deze afdeling als doel om de art. 57, 79bis en 81 van de wet 30.06.1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten te wijzigingen. Deze wijzigingen betreffen onder meer de terugbetaling van de vergoedi ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren