08.06.2008 Programmawet - Sociale zaken - RSZ - Aanpassing van de wettelijke rentevoet op het gebied van de sociale zekerheid (art. 41-44)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
227994
essentie
Krachtens art. 28, par. 1, van de wet 27.06.1969, is de werkgever die de bijdragen niet binnen de door de Koning vastgestelde termijnen stort, aan de inningorganisme van de socialezekerheidsbijdragen een bijdrageopslag en een verwijlinterest verschuldigd. ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren