08.06.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Werk - Diverse bepalingen - Fonds voor sluiting van de ondernemingen - Bekrachtiging van het KB 03.07.2005 (art. 69-70)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
228152
essentie
Het KB 03.07.2005 betreffende de inwerkingtreding van de art. 81 en 82 van de wet 26.06.2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen wordt bekrachtigd met ingang van 01.07.2005. Ter herinnering, wijzigen deze art. 81 en 82 een aantal bepalingen van d ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren