08.06.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Justitie - Wijziging van art. 365-1, 3°, Burg.W. (art. 73-74)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
228161
essentie
In het kader van het matchingproces bij de controle voor de erkenning van een buitenlandse adoptie die niet onder de Conventie van Den Haag valt, bezorgt de bevoegde gemeenschap voortaan de federale centrale overheid een attest dat bevestigt dat alle voor ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren