06.04.2008 KB betr. de kwaliteitsstandaarden, de pedagogische- en omkaderingsnormen van de politiescholen en het college van de directeurs van de politiescholen en tot wijziging van het KB 28.02.2002 betr. de terbeschikkingstelling van opleiders van de federale politie in de erkende politiescholen en betreffende de nadere regels voor de toekenning van een financiële tussenkomst voor de organisatie van selectieproeven en van beroepsopleidingen door de erkende politiescholen

ondertekenaar
DEWAEL Patrick - Vice-Eerste Min. en Min. van Binnenlandse Zaken,
VANDEURZEN Jo - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Institutionele Hervormingen,
inforumnummer
228175
essentie
Dit besluit bepaalt de kwaliteitsstandaarden van de opleidingen die de politiescholen organiseren en verstrekken. Het stelt ook de pedagogische- en omkaderingsnormen van deze politiescholen vast, alsook hun structuur (de directie van de politieschool, de ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren