29.04.2008 KB tot vastlegging van de datum van inwerkingtreding van art. 96, eerste lid, van de programmawet van 27.04.2007 inzake het belastingkrediet voor lage activiteitsinkomsten

ondertekenaar
REYNDERS Didier - Vice-Eerste Min. en Min. van Financiën en Institutionele Hervormingen,
inforumnummer
228412
essentie
Krachtens art. 96 van de programmawet 27.04.2007 wordt het bedrag van het belastingkrediet bedoeld in art. 289ter, par. 2, WIB 92, met 80 % verhoogd voor de belastingplichtigen die, anders dan krachtens een arbeidsovereenkomst, arbeid verrichten in de ove ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren