10.04.2008 BBHR wijz. BBHR 13.02.2003 tot bepaling van de rechtspositie en de bezoldigingsregeling van de contractuele personeelsleden van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

ondertekenaar
VANHENGEL Guy - Min. belast met Financiën, Begroting, Openbaar Ambt en Externe Betrekkingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering,
inforumnummer
228496
essentie
De periodes van niet gewaarborgd inkomen, met uitzondering van de carensdag, het moederschapsverlof en de periodes van moederschapsbescherming, evenals de periodes met verminderde prestaties om medische redenen van de contractuele personeelsleden van het ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren