20.12.2007 KB houdende oprichting van het bemiddelingsorgaan bedoeld in art. 138bis -6, derde lid van de wet 25.06.1992 op de landverzekeringsovereenkomst

ondertekenaar
DONFUT Didier - Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Europese Zaken,
VERWILGHEN Marc - Min. van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid,
inforumnummer
228519
essentie
Binnen de Ombudsdienst Verzekeringen wordt een Commissie voor de Bemiddeling inzake Ziektekostenverzekering voor Chronisch Zieken en Personen met een Handicap opgericht die instaat voor de bemiddeling in de geschillen bedoeld in art. 138bis-6, van de wet ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren