14.03.2008 BVR wijz. BVR 04.06.2004 betr. de toekenning van subsidies voor naschoolse opleidingsinitiatieven in de landbouwsector

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
inforumnummer
228617
essentie
Krachtens het BVR 04.06.2004 worden subsidies toegegeven voor naschoolse opleidingsinitiatieven voor bepaalde personen die landbouwactiviteiten uitoefenen (en onder meer voor de werknemers van groendiensten van openbare besturen). De aanpassingen van dit ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren