06.03.2008 BBHR wijz. BBHR 26.09.1996 houdende de regeling van de verhuur van woningen die beheerd worden door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of door de openbare vastgoedmaatschappijen

ondertekenaar
PICQUE Charles - Min.-Voorzitter van de Brussels Hoofdstedelijke Gewest, belast met Plaatselijke Besturen, Werkgelegenheid, Huisvesting en Monumenten en Landschappen,
inforumnummer
228763
essentie
Zodra het dossier van aanvraag voor een sociale woning volledig is, meldt de huisvestingsmaatschappij dit aan de sociaal afgevaardigde, aangesteld door de BGHM, die over een termijn beschikt van vijfentwintig dagen om het te valideren. Zodra de sociaal af ...
type document
Gewestelijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren