18.05.2008 Wet tot bekrachtiging van enkele artikelen van het KB 30.09.2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betr. de politie over het wegverkeer

ondertekenaar
VANDEURZEN Jo - Vice-Eerste Min. en Min. van Justitie en Institutionele Hervormingen,
et al.
inforumnummer
228815
essentie
Deze wet bepaalt de datum van inwerkingtredeing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, voorzien door het KB 30.09.2005. ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren