24.07.2008 Wet houdende diverse bepalingen II - Justitie - Strafuitvoering - Wijziging van de wet 21.04.2007 betr. de internering van personen met een geestesstoornis (art. 7)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
228949
essentie
Aangezien de inwerkingtreding van de wet 21.04.2007 betreffende de internering van personen met een geestesstoornis een rechtstreekse invloed zal uitoefenen op de strafuitvoeringsrechtbanken en hun werking (en met uitbreiding naar alle andere mogelijke be ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren