24.07.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Financiën - Bekrachtiging van diverse besluiten (art. 12-13)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
228987
essentie
Overeenkomstig art. 275, par. 3, WIB 92, moeten de KB's met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing, zo spoedig mogelijk bij wet worden bekrachtigd. De KB's van 29.11.2006 tot toekenning van een aanvullende vermindering van de bedrijfsvoorheffing voor beroe ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren