09.05.2008 KB wijz. KB 21.03.1977 tot vaststelling van de criteria die van toepassing zijn voor de programmatie van verschillende soorten ziekenhuisdiensten

ondertekenaar
ONKELINX Laurette - Vice-Eerste Min. en Min. van Sociale Zaken en Volksgezondheid,
inforumnummer
229018
essentie
Dit besluit past de programmatiecriteria aan inzake het aantal ziekenhuisbedden in de niet-psychiatrische diensten. Het aantal bedden voor de bejaarden van 65 jaar of ouder in diensten voor geriatrie wordt verhoogd met één eenheid (6 bedden in plaats va ...
type document
Koninklijk Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren