28.04.2008 MB houdende goedkeuring van een algemeen reglement van de leningen met het oog op de kredietverlening van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen

ondertekenaar
KEULEN Marino - Vlaams Min. van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering,
inforumnummer
229029
essentie
Het algemeen reglement van de leningen, dat de voorwaarden voor de toekenning en uitbetaling van de leningen door de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen aan de sociale huisvestingsmaatschappijen en voor de terugbetaling ervan vaststelt, wordt goedgeke ...
type document
Ministerieel Besluit
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren