24.07.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Economie - Wijziging van de wet 26.06.1963 tot instelling van een Orde van architecten (art. 57)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
229032
essentie
Voor het architectenberoep belangrijke materies, zoals de stedenbouw, ruimtelijke ordening, huisvesting of onderwijs, zijn vandaag geen federale bevoegdheid meer. Het is dan ook aangewezen dat binnen de Nationale Raad van de Orde een adequate structuur wo ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren