24.07.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Sociaal statuut der zelfstandigen - Wijziging van het KB 18.11.1996 houdende invoering van een sociale verzekering ten gunste van zelfstandigen, in geval van faillissement, en van gelijkgestelde personen, met toepassing van de art. 29 en 49 van de wet 26.07.1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels (art. 67-69)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
229050
essentie
Dit hoofdstuk heeft twee doelstellingen: het op punt stellen van de voorwaarde betreffende de onderwerping aan het sociaal statuut der zelfstandigen van de personen die beroep kunnen doen op de sociale verzekering in geval van faillissement en het cumuler ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren