24.07.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Sociaal statuut der zelfstandigen - Langdurig of ernstig arbeidsongeschikte zelfstandigen (art. 72)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
229062
essentie
Dit hoofdstuk voegt een art. 13quater in in het KB nr. 38 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, op het einde van de afdeling betreffende de bedragen van de sociale bijdragen. Dit artikel voorziet in de mogelijkheid voor de Koning ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren