24.07.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Volksgezondheid - Wijziging van het KB nr. 78 van 10.11.1967 betr. de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (art. 130-131)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
229104
essentie
Het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid wordt toegevoegd aan de lijst van instellingen die een gecodeerde kopij van individuele kankerregistratiegegevens kan verkrijgen van de stichting Kankerregister. Een raadgevend comité van gebruikers van de g ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren