24.07.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Volksgezondheid - Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Wijziging van de wet 25.03.1964 op de geneesmiddelen (art. 102-104)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
229143
essentie
Deze bepalingen hebben tot doel enerzijds de procedure voor het behandelen van aanvragen voor vergunningen voor het in de handel brengen van geneesmiddelen te vereenvoudigen en anderzijds de bepalingen van de wet 25.03.1964 op de geneesmiddelen in overeen ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren