09.05.2008 Dec. houdende instemming met het Internationaal Verdrag betr. de controle van schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen, opgemaakt in Londen op 05.10.2001

ondertekenaar
PEETERS Kris - Min.-President van de Vlaamse regering en Vlaamse Min. van Institutionele Hervormingen, Havens, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid,
et al.
inforumnummer
229153
essentie
Het Internationaal Verdrag over de controle van schadelijke aangroeiwerende systemen op schepen, opgemaakt in Londen op 05.10.2001, zal volkomen gevolg hebben. Het verdrag heeft tot doel het gebruik van schadelijke organotin-verbindingen in aangroeiwerend ...
type document
Decreet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren