24.07.2008 Wet houdende diverse bepalingen I - Volksgezondheid - Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten - Wijziging van de wet 06.07.2007 betr. de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten (art. 110)

ondertekenaar
LETERME Yves - Eerste Min.,
et al.
inforumnummer
229285
essentie
Een wettelijke basis wordt in de wet 06.07.2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten voorzien voor het aanduiden van de personen bevoegd voor de controle op de naleving van deze wet. Er ...
type document
Wet
Dit document is voor inforum-abonnees

Bent u al een inforum-klant ? Log u in

inforum is de juridische kennisbank van de lokale besturen in België. Dit document of zijn beschrijving - en alle gerelateerde data - zijn in inforum raadpleegbaar via toegangscontract. Klik hier om je te abonneren